INTRODUKTION

tesr

Hvad er kosmetisk øjenlågskirurgi?:

 

Kosmetisk øjenlågskirurgi er operationer i øjenlåg og øjenomgivelser hvor hovedformålet er at forandre eller forbedre udseendet. Der er således ikke tale om operationer på grund af egentlig sygdom. Kosmetiske øjenlågsoperationer dækkes ikke af sygesikringen, men kan foretages mod egenbetaling. Hvis man som læge skal foretage kosmetisk kirurgi skal man være registreret til at foretage dette ved Styrelsen for patientsikkerhed.